Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 14. januar 2019

hos Henrik

Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Søren Tougaard, Lotte Madsen.

Afbud fra: Anders Fyllgraf

1       Velkomst

Henrik bød velkommen

2       Vejfond

Kirsten fremlagde et oplæg til vedtægter for bestyrelsen.

Princippet er, at vejfonden ene og alene hører under Grundejerforeningen og dennes bestyrelse.

Bestyrelsen fremlægger forslaget til vedtægter så snart det er renskrevet. Herefter har foreningens medlemmer mulighed for at diskutere og kommentere forslaget. Vedtægterne kan vedtages af generalforsamlingen, når kommunen kundgør, at vore veje overgår til privat eje.

3       Nye emner

-intet-

4       Økonomi

Kontingentopkrævninger udsendt fra begge foreninger. De fleste har også betalt, resten vil modtage en høflig påmindelse inden længe.

5       Generalforsamling 2019

Afholdes i Mårslet Sognegård den 23. april kl. 18:30-18:55.

Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde inden 1. marts 2019.

6       Evt

-intet-

Næste møde tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.30 hos Kirsten, E3.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.