Beboerforeningen bestyrelsesmøde 14. januar 2019

hos Henrik

1       Henrik bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Lotte Madsen, Henrik Ebbesen, Søren Tougaard.

Afbud: Anders Fyllgraf.

2       Siden sidst

Kulturudvalget har afholdt et arrangement om bogen ”Kongens Fald” med 22 deltagere. Aage holdt oplæg. Efterfølgende teatertur for at se stykket. Tak til Alice og Karsten for at lægge ’loft’ til.

Spiseklubberne er godt i gang her i vinterhalvåret.

3       Arbejdsudvalgene

3.1      Legepladsudvalget

Til legepladsen har vi modtaget delene til den nye balancebane. Den var så forsinket at vi fik et nedslag på kr. 2.000,- af leverandøren. Vi forventer den bliver opsat til foråret.

Yderligere har nytilflyttet Jakob fra Æ6 tilkendegivet han gerne vil være med i legepladsudvalget. Så flere kræfter er på vej.

3.2      Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesdage ligger fast til (næsten) altid at foregår i weekenden i uge 17 og uge 40. Det vil sige, at datoerne for 2019 er den 27. og 28. april, samt den 5. og 6. oktober. Sæt allerede nu kryds i kalenderen hhv. lørdag eftermiddage og søndag formiddage.

Vedligeholdelsesweekenden d. 6.-7. oktober 2018 gik fint. Der var gang i den både lørdag og søndag med mange fremmødte.

Vedligeholdelsesudvalget er blevet fornyet, og består nu af Bodil, Æ2, Marianne, S22 og Lisbeth Alnor, K1.

3.3      Hjertestarterudvalget

Calle og Børge har indsendt en ansøgning, som vi venter svar på.

4       Nye emner

4.1      Legepladsudvalget

Ifølge Kirsten har Jutlander Bank en fond, som lokale foreninger kan søge til private initiativer. Ansøgningsskemaer findes her: www.fondenforsparekassenhimmerland.dk/uddelingspolitik

5       Økonomi

Kontingentopkrævninger udsendt fra begge foreninger. De fleste har også betalt, resten vil modtage en høflig påmindelse inden længe.

6       Generalforsamling 2019

Afholdes i Mårslet Sognegård tirsdag den 23. april kl. 19:00-21:00.

Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde inden 1. marts 2019.

7       Eventuelt

-intet-

Næste møde tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.30 hos Kirsten, E3.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.