Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 26. marts 2019

hos Kirsten

Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Søren Tougaard, Lotte Madsen.

1       Velkomst

Kirsten bød velkommen

2       Økonomi

Indestående kr. 38.000,- på Grundejerforeningens konto og knap kr. 40.000,- på vejfondens konto.

3       Emner til drøftelse

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedr. støj fra Hørretvej. Det er bestyrelsen opfattelse, at dette er et generelt problem og vil forfatte et brev til kommunen med henstilling til, at der asfalteres med støjdæmpende asfalt på strækningen fra Hørret til minimum Stenege.

4       Vejfond

Kirsten fremlagde et oplæg til vedtægter for bestyrelsen.

Bestyrelsen diskuterede indholdet, og fremlægger det endelige forslag til vedtægter på den kommende generalforsamling. Forslaget kan ses her: https://www.storhoej.dk/foreningerne/vejfondens-vedtaegter/

5       Nye emner

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

6       Generalforsamling 2019

Afholdes i Mårslet Sognegård den 23. april kl. 18:30-18:55.

Ingen forslag modtaget.

På valg: Henrik Ebbesen, Ma5, Anders Fyllgraf, S26, Kirsten Houmann Magnussen, E3.

7       Evt

-intet-

Næste møde torsdag d. 9. maj 2019 kl. 19.30 hos Søren, Æ4.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.