Beboerforeningen bestyrelsesmøde 26. marts 2019

hos Kirsten

1       Kirsten bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Børge Helmer, Lotte Madsen, Henrik Ebbesen, Søren Tougaard.

2       Siden sidst

-intet-

3       Arbejdsudvalgene

3.1      Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesdage ligger fast til (næsten) altid at foregår i weekenden i uge 17 og uge 40. Det vil sige, at datoerne for 2019 er den 27. og 28. april,

Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag eftermiddag eller søndag formiddag.

3.2      Hjertestarterudvalget

Calle og Børge har på ny indsendt en ansøgning om opsætning af hjertestarter på Storhøj.

Der er tidligere 2 gange givet afslag fra Trygfonden. Fonden har endnu ikke taget stilling til den seneste ansøgning.

Udvalget har derfor fremsendt et forslag til vedtagelse på den kommende generalforsamling ang. anskaffelse af en hjertestarter.

Indholdet af forslaget bliver dog kun aktuelt, hvis fonden påny giver afslag. Vi kan ikke påregne svar før efter generalforsamlingen.

4       Nye emner

-ingen-

5       Økonomi

Kontingentet er modtaget fra samtlige medlemmer.

Indestående ca. kr. 32.000,-.

6       Generalforsamling 2019

Afholdes i Mårslet Sognegård tirsdag den 23. april kl. 19:00-21:00.

Bestyrelsen har modtaget et forslag om at foreningen anskaffer en hjertestarter til et beløb á ca. kr. 15.000,-.

På valg: Lotte Bonde, B4, Søren Tougaard, Æ4, Kirsten Houmann Magnussen, E3.

6.1      Praktiske opgaver:

Kirsten: Afhenter nøgle.

Anders: Køber øl og vand.

Kirsten: Bestiller smørrebrød i brugsen, og køber kaffe, te, servietter,…

Lotte: Henter smørrebrød og en mælk.

Kirsten: Kontakter Carl Gerhard ang. brug af højttaler og mikrofon.

7       Eventuelt

-intet-

Næste møde torsdag d. 9. maj 2019 kl. 19.30 hos Søren, Æ4.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.