Beboerforeningen bestyrelsesmøde 9. maj 2019

1       Søren bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Lotte Madsen, Henrik Ebbesen, Søren Tougaard.
Afbud: Anders Fyllgraf

2       Konstituering

Formand: Kirsten Houmann,
Næstformand: Søren Tougaard,
Kasserer: Anders Fyllgraf,
Sekretær: Henrik Munk Ebbesen

3       Evaluering af Generalforsamlingen

Hvorfor kom der så få deltagere?

  • For lidt reklame for arrangementet og sent indkaldt.
  • For tæt på påsken (3. påskedag).
  • For at tiltrække børnefamilier, kunne det være en mulighed at lave fællesspisning for voksne og børn, med start f.eks. kl. 17, med efterfølgende generalforsamling.

4       Siden sidst

Vedligeholdelse af fællesarealerne foregik med godt 20 deltagere. Der blev gået til stålet og ryddet godt op ved fælles indsats.

På hjørnet af Marklodden og Storhøjvej har Lisbet etableret et ”Snakkehjørne” med græsplæne og bænke, hvor man kan mødes til en hyggesludder hver torsdag eftermiddag kl. 16:30.

5       Nye emner

Der forsøges etableret en kultur-tur i år. Vi glæder os til at høre nærmere.

6       Eventuelt

-intet-

Næste møde torsdag d. 12. september 2019 kl. 19.30 hos Lotte, B4.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.