Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 9. maj 2019

hos Søren

Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Søren Tougaard, Lotte Madsen.
Afbud fra: Anders Fyllgraf

1       Velkomst

Søren bød velkommen.

2       Konstituering

Formand: Kirsten Houmann,
Kasserer: Anders Fyllgraf,
Sekretær: Henrik Munk Ebbesen

3       Evaluering af Generalforsamlingen

Vejfondens kontingentopkrævning skal evalueres til næste generalforsamling. Bestyrelsen vil finde eksempler på andre foreningers udgifter til vedligeholdelse af veje.

4       Siden sidst

Se referat fra beboerforeningen: https://www.storhoej.dk/2019/05/beboerforeningen-bestyrelsesmoede-9-maj-2019/.

5       Fortovenes tilstand

Den generelle tilstand på fortovene er elendig. Den enkelte grundejer opfordres til at henvende sig til kommunen, hvis der er niveauforskelle på over 2 cm ved skæve fliser, kantsten osv. Dette gøres her: https://aarhus.dk/borger/borgertip/.
Kirsten tager en uformel snak med vejkontoret, for at søge råd til, hvad vi skal gøre her og nu.
Kirsten snakker samtidig med kommunen angående en løsning på den oversvømmelse, der ofte forekommer ved Storhøjvejs tilslutning til Hørretvej.

6       Nye emner

Kirsten retter henvendelse til kommunen vedrørende vejstøj fra Hørretvej. Grundejerforeningen henstiller til at der lægges støjdæmpende asfalt næste gang, der skal asfalteres.

7       Evt

-intet-

Næste møde torsdag d. 12. september 2019 kl. 19.30 hos Lotte, B4.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.