Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 1. oktober 2019

hos Lotte

Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Lotte Madsen.

Afbud fra: Søren Tougaard

1       Velkomst

Lotte bød velkommen.

2       Siden sidst

Jens Brünings-Hansen, E1, har på vegne af Grundejerforeningen rettet henvendelse til Aarhus Kommune med en anmodning om at få nedsat hastigheden på Hørretvej, samt det tilbagevendende problem med hestepærer, især de frosne.

Vi har endnu ikke hørt tilbage fra kommunen, og Kirsten har i dag rykket for svar og samtidig anmodet om at der lægges støjdæmpende asfalt næste gang, der skal asfalteres.

3       Opfølgning på sidste møde

3.1      Fortovenes tilstand

Den generelle tilstand på fortovene er elendig. Den enkelte grundejer opfordres til at henvende sig til kommunen, hvis der er niveauforskelle på over 2 cm ved skæve fliser, kantsten osv. Dette gøres her: https://aarhus.dk/borger/borgertip/.

Kirsten tager en uformel snak med vejkontoret, for at søge råd til, hvad vi skal gøre her og nu.

Kirsten snakker samtidig med kommunen angående en løsning på den oversvømmelse, der ofte forekommer ved Storhøjvejs tilslutning til Hørretvej.

4       Den nordlige stis bevoksning

Bestyrelsen indhenter tilbud om rydning af slåenhegnet og udjævning af jorden ud mod den eksisterende sti. Børge indhenter tilbud.

5       Nye emner

Vi skal have fundet en ny person til at slå vores græs. Anders har fundet en ny, som allerede har slået første gang.

6       Evt

-intet-

Næste møde tirsdag den 7. januar kl. 19.30 hos Anders, S26.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.