Beboerforeningen bestyrelsesmøde 1. oktober 2019

hos Lotte

1       Lotte bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Lotte Madsen, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf.

Afbud: Søren Tougaard

2       Siden sidst

Hjertestarter er indkøbt og etableret i carporten ved Marklodden 3. Der bliver arrangeret kurser i brugen af ”apparatet”.

3       Arbejdsudvalgene

3.1      Vedligeholdelsesudvalget

Husk vedligeholdelsesdage nu på lørdag-søndag den 5. & 6. oktober.

3.2      Legepladsudvalget

Der er etableret balancebaner på arealet.

Tårnet og trappen ved svævebanen trænger til udskiftning. De bærende konstruktioner er OK.

Anders laver et sikkerhedstjek på legepladsen og fjerner det, der er uforsvarligt. Egentlig nedrivning foregår til forårets vedligeholdelsesdage i uge 17/2020.

4       Nye emner

intet.

5       Økonomi

Kontingentopkrævninger er på vej ud.

6       Eventuelt

-intet-

Næste møde tirsdag den 7. januar kl. 19.30 hos Anders, S26.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.