Beboerforeningen bestyrelsesmøde 11. marts 2020

hos Anders

1       Anders bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard.

Afbud fra: Lotte Madsen,

2       Siden sidst

intet.

3       Arbejdsudvalgene

3.1      Vedligeholdelsesudvalget

Husk vedligeholdelsesdage lørdag-søndag i uge 17/2020 – 25. + 26. april 2020.

Almindelig vedligehold, samt nedrivning af skur ved svævebanen. Henrik rundsender invitation. Arbejdsudvalget beslutter evt. aflysning.

3.2      Kulturtur-udvalget

Børge er i gang med planlægning af en ny tur.

4       Nye emner

intet.

5       Generalforsamling

Bestyrelsen udsætter generalforsamlingen grundet den pågående Corona-epidemi.

Kirsten melder afbud ved Sognegården.

Bestyrelsen fortsætter sit arbejde uændret.

6       Økonomi

Kontingentopkrævninger er rundsendt, og de fleste har betalt.

Indestående ca. 30.500,-

7       Eventuelt

-intet-

Næste møde: telefonmøde i maj mhp. fastsættelse af dato for generalforsamling.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.