Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 8. juni 2020

hos Kirsten

Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf,Lotte Madsen, Søren Tougaard.

Afbud fra:

1       Velkomst

Kirsten bød velkommen.

2       Siden sidst

Kommunen har nu etableret de længe ventede skilte på Hørretvej ud for Storhøj, der angiver en hastighedsbegrænsning på 60 kmt.

Kirsten vil igen rykke for at få vores fortove gennemgået og repareret, hvor det er nødvendigt.

Vi har skiftet leverandør af græsslåning på fællesarealet, og efter lidt indkøringsvanskeligheder skulle græsset fra nu af gerne blive slået jævnligt.

3       Den nordlige stis bevoksning

Beboerne har selv foretaget rydning ved nordstien, så indtil videre indstiller vi yderligere arbejde.

4       Nyt grus på stierne

Det ser ud til at være et rimeligt lag grus på stierne, men især ved Æblehegnet gror stien til i træer og buske, så gående bliver fortrængt ud på græsset, som derfor hurtigt bliver smattet. Dette forsøges rettet op ved de kommende vedligeholdelsesdage.

5       Generalforsamling

Generalforsamling er fastsat til tirsdag den 29. september 2020.

Kirsten har bestilt sognegården.

6       Evt

-intet-

Næste møde: 1. september hos Børge.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.