Beboerforeningen bestyrelsesmøde 8. juni 2020

hos Kirsten

1       Kirsten bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Lotte Madsen, Søren Tougaard.

2       Siden sidst

intet.

3       Arbejdsudvalgene

3.1      Vedligeholdelsesudvalget

Husk vedligeholdelsesdage lørdag-søndag i uge 40 – 3. – 4. oktober 2020. Der skal beskæres rundt omkring vores fællesarealer, incl. trekanten ved Æblehegnet, så stien kommer fri.

3.2      Sct. Hans-udvalget

Af hensyn til højens børn foreslår udvalget, at fremrykke arrangementet til kl. 18:30, hvilket bestyrelsen finder helt i orden.

3.3      Kulturturs-udvalget

Børge arbejder videre med at arrangere en tur her i sensommeren.

4       Nye emner

intet.

5       Generalforsamling

Generalforsamling er fastsat til tirsdag den 29. september 2020.

Kirsten har bestilt sognegården.

6       Økonomi

Samtlige kontingenter er indbetalt – incl. et enkelt rykkergebyr.

7       Eventuelt

-intet-

Næste møde: 1. september hos Børge

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.