Generalforsamling Grundejerforeningen 2020

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj

tirsdag den 29. september kl. 19.00

i Mårslet Sognehus

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1) valg af dirigent
2) aflæggelse af beretning
3) aflæggelse af regnskab
3a) Bestyrelsen foreslår at hæve kontingent med kr. 150,-, så det kommer op på kr. 500,- per år.

I lyset af de seneste års vigende deltagelse i fælles vedligehold af vores fællesarealer, så ser bestyrelsen sig nødsaget til at hæve det årlige kontingent, for derved at kunne dække udgifter til at hyre professionel assistance til større vedligeholdelsesopgaver.

4) valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg: Kirsten Houmann Magnussen, E3, Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, Ma5
Suppleanter på valg: Søren Tougaard, Æ4, Børge Helmer, S16.
Alle modtager genvalg.

5) valg af revisorer

På valg: Carel Larson, E4.
Suppleant: Arne Sørensen, Ma3,

6) eventuelt

NB: Husk at medbringe fuldmagter til brug for afstemninger.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.