Generalforsamling Beboerforeningen 2020

Hermed indkaldes til generalforsamling i Storhøj Beboerforening

tirsdag den 29. september 2020 kl 19.30

i Mårslet Sognehus

Gæst: Peter Hahn (E7) fortæller om kommunens ideer omkring “Bewildering” af de aarhusianske skove.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d) Udvalgenes beretninger
e) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde inden 1. september)
f) Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr og frigørelsesbeløb for det følgende år
g) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg: Børge Helmer, S16, Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, Ma5.
Alle genopstiller.

h) Valg af revisor og revisorsuppleant

Nuværende Revisor: Carel Larson, E4,
Nuværende Suppleant: Arne Sørensen, Ma3.

j) Nedsættelse af arbejdsudvalg
k) Eventuelt

Venlig hilsen

Bestyrelsen

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.