Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Storhøj den 1. september 2020

hos Børge

Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf,Lotte Madsen, Søren Tougaard.

1       Velkomst

Børge bød velkommen.

2       Siden sidst

Aarhus Kommune har været i gang med at reparere vores fortove på Storhøjvej. Det ser rigtigt fint ud.

Desværre har de ikke været på lodderne.

Vi har derfor bedt kommunen om også at inspicere lodderne. Dette har de lovet at gøre og her rette knækkede fliser, hvis der er mere end to cm. niveauforskel.

3       Den nordlige stis bevoksning

Se referat fra bestyrelsesmødet i beboerforeningen.

4       Økonomi

Der er for nyligt kun brugt penge på græsslåning. Kasse beholdningen er kr. 19.000,-.

I lyset af de seneste års vigende deltagelse i fælles vedligehold af vores fællesarealer, så ser bestyrelsen sig nødsaget til at hæve det årlige kontingent, for derved at kunne dække udgifter til at hyre professionelle til at forestå større vedligeholdelsesopgaver. Derfor forslår bestyrelsen at hæve kontingent med kr. 150,-, så det kommer op på kr. 500,- per år, hvilket fortsat er meget lavt i forhold til sammenlignelige foreninger.

5       Generalforsamling

Generalforsamling er fastsat til tirsdag den 29. september 2020 kl. 19:00. Læs indbydelsen her

Kirsten har bestilt sognegården.

Henrik rundsender indkaldelse.

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg.

6       Evt.

-intet-

Næste møde: 3. november hos Søren.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.