Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 14. juni 2021

Hos Kirsten

Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf.

Afbud fra: Søren Tougaard, Lotte Madsen.

1       Velkomst

Kirsten bød velkommen.

2       Siden sidst

Vi kan konstatere at Nordveststien i en bredde på 3 meter er ejet af Grundejerforeningen, og købt sammen med de øvrige fællesarealer.

Kirsten kontakter nu ejeren af marken (Rindom) og beder om, at stien reetableres, så vi får vores sti tilbage i fuld bredde.

3       Nordøst-stien

Den er ved at være groet helt til igen, og skal åbenbart løbende vedligeholdes. Hvis en græsslåningsmaskine kunne køre på stien, så ville ukrudtet blive holdt nede, så stien kan bruges i fuld bredde.

Kirsten har haft henvendelse fra en anlægsgartner, men vi er ikke interesseret, da vi allerede har græsslåningsservice.

4       Nye Emner

-intet-

5       Generalforsamling 2021

Fastsat til tirsdag d. 28. september kl. 19.

Gode ideer efterlyses til en foredragsholder. Det kunne være et foredrag om anlæggelse af vilde haver. Kirsten kontakter Hobbyhaven og Moesgaard Havecenter.

6       Økonomi

-intet-

7       Evt.

-intet-

Næste møde: tirsdag den 31. august 2021 kl. 19.30 hos Søren

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.