Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 14. juni 2021

Hos Kirsten

1       Kirsten bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf.

Afbud fra: Søren Tougaard, Lotte Madsen.

2       Siden sidst

2.1      Skovudvalget.

Skovudvalget har haft møde i Hørret Skov med Søren Rosenkrantz fra Mårslet Fællesråd. Fællesrådet vil gerne tage vores holdninger med i deres arbejde med kommunen. Vi har derfor aftalt, at vi holder hinanden orienteret om tingenes udvikling.

Det gælder fortsat, at det er bestyrelsen, der officielt udtaler sig på Storhøjs vegne.

3       Arbejdsudvalgene

3.1      Vedligeholdelsesudvalget

Stor tilslutning til forårets vedligeholdelsesindsats, hvor det blev ryddet grundigt.

Jakob, Æ6, har lovet at leje en minigraver, så vi kan få fjernet nogle af jordvoldene og dermed jævnet stien.

Næste vedligeholdelsesdag er i uge 40 den 9. oktober kl. 10-13.

3.2      Sct. Hans udvalget

Maja og Henrik, S12, har trukket sig fra udvalget. De har trukket et stort læs gennem årene, og vi takker for deres indsats.

Vi skal derfor have nye medlemmer til dette udvalg.

Anna Leth, S6, og Tanja Brøns, S8, koordinerer, så børneudvalget også har aktiviteter på aftenen.

Bestyrelsen beslutter, at foreningen indkøber øl og vand, som vil være gratis på aftenen.

4       Nye Emner

-intet-

1       Generalforsamling 2021

Fastsat til 28. september kl. 1930.

Gode ideer efterlyses til en foredragsholder.

2       Økonomi

-intet-

3       Eventuelt

-intet-

Næste møde: tirsdag den 31. august 2021 kl. 19.30 hos Søren

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.