Generalforsamling Storhøj Beboerforening 2021

Hermed indkaldes til generalforsamling i Storhøj Beboerforening

tirsdag den 28. september kl 17.30

i Mårslet Sognehus

Specialarrangement: Fælles PIZZA bord!!

Vi starter med fælles pizzabord for alle familier på Storhøj kl 17.30.

Kom frisk hele familien og nyd et gratis måltid mad i fællesskab med resten af beboerne på Storhøj: børn, unge, og voksne. Vi serverer vand, saft eller øl til maden.

TILMELDING SENEST fredag den 24. september på email til bestyrelsen@storhoej.dk

De egentlige generalforsamlinger starter kl 19, og vi opfordrer mindst eet familiemedlem til at blive til generalforsamlingerne.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d) Udvalgenes beretninger
e) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde inden 1. september)
f) Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr og frigørelsesbeløb for det følgende år
g) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg: Lotte Bonde, B4, Søren Tougaard, Æ4, Kirsten Houmann Magnussen, E3.
Lotte og Kirsten genopstiller ikke. – så grib chancen nu for at gøre din indflydelse gældende gennem bestyrelsesarbejde.

h) Valg af revisor og revisorsuppleant

Nuværende Revisor: Carel Larson, E4,
Nuværende Suppleant: Arne Sørensen, Ma3.

j) Nedsættelse af arbejdsudvalg
k) Eventuelt

Venlig hilsen

Bestyrelsen

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.