Generalforsamling Grundejerforeningen 2021

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj

tirsdag den 28. september kl. 19.00

i Mårslet Sognehus

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1) valg af dirigent
2) aflæggelse af beretning

2a) Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til ændringer af vedtægterne:

Tilføjelse til §1

at vedligeholde den lejede areal med ”Nordstien” på matr. Nr. 9a m.fl. Hørret by, Mårslet fra fællesarealet til Æblehegnet.

at vedligeholde omkringliggende arealer, f.eks. græsarealet ved Storhøjvejs udmunding i Hørretvej.

Ændring til §6

Første sætning ændres til:

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3-5 medlemmer.


3) aflæggelse af regnskab

4) valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg: Kirsten Houmann Magnussen, E3, Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, Ma5
Suppleanter på valg: Søren Tougaard, Æ4, Børge Helmer, S16.
Kirsten modtager ikke genvalg.

5) valg af revisorer

På valg: Carel Larson, E4.
Suppleant: Arne Sørensen, Ma3,

6) eventuelt

NB: Husk at medbringe fuldmagter til brug for afstemninger.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.