Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 31. august 2021

Hos Søren

1       Søren bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen.

2       Siden sidst

Fin Skt. Hans aften med fint bål og tilhørende tale. Foreningen gav øl og vand, samt flødeboller til børnene.

Vi har endnu ikke hørt nyt fra kommunen vedr. wild-skovs-planer for Hørret skov. Det skulle ellers besluttes sidst i august.

3       Arbejdsudvalgene

3.1      Vedligeholdelsesudvalget

Jakob, Æ6, har lovet at leje en minigraver, så vi kan få fjernet nogle af jordvoldene og dermed jævnet stien.

Næste vedligeholdelsesdag er i uge 40 den 9. oktober kl. 10-13.

3.2      Sct. Hans udvalget

Udvalget er ved at være lidt tyndt besat, og kræver nye medlemmer valgt på førstkommende generalforsamling.

3.3      Legepladsudvalget

Udvalget er ved at være lidt tyndt besat, og kræver nye medlemmer valgt på førstkommende generalforsamling.

4       Nye Emner

-intet

5       Generalforsamling 2021

Fastsat til tirsdag d. 28. september kl. 1930 i Mårslet sognegården.

Vi skal prøve noget nyt i år i et forsøg på at tiltrække alle de nye børnefamilier, der nu bor på Storhøj.

Vi har sognegården fra kl. 17, og så vil vi invitere til gratis pizzaer til alle familier på Storhøj. Tanken er så, at mindst eet familiemedlem efterfølgende deltager i selve generalforsamlingen.

Tilmelding til pizza-arrangementet er påkrævet – til bestyrelsen@storhoej.dk senest fredag den 24.

Anders bestiller pizzaer

Henrik indkøber saftevand, øl, vand og alkoholfrie øl.

Følgende er på valg: Lotte Bonde, B4, Søren Tougaard, Æ4, Kirsten Houmann Magnussen, E3.

Kirsten Magnussen og Lotte Bonde genopstiller ikke, så nu er chancen for at andre kan få en mere direkte indflydelse her på Storhøj!

6       Økonomi

Indestående: 37.479,-

Nordea skal bruge en række personlige informationer for det enkelte bestyrelsesmedlem. Anders har indsamlet detaljerne, og videregiver til Nordea.

7       Eventuelt

-intet-

Næste møde: tirsdag den 2. november 2021 kl. 19.30 hos Anders

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.