Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 31. august 2021

Hos Søren

Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen.

1       Velkomst

Søren bød velkommen.

2       Siden sidst

Kirsten mangler fortsat at kontakte ejeren af marken (Rindom) for at bede om, at stien mod nord-vest reetableres, så vi får vores sti tilbage i fuld bredde.

Vi afventer med spænding kommunens beslutning omkring udlægning af Hørret Skov til wildskov. En beslutning burde ligge ved udgangen af august. Kirsten holder tæt kontakt med Mårslet Fællesråd for at kunne følge op.

3       Nordøst-stien

Den er ved at være groet helt til igen, og skal åbenbart løbende vedligeholdes. Hvis en græsslåningsmaskine kunne køre på stien, så ville ukrudtet blive holdt nede, så stien kan bruges i fuld bredde.

4       Nye Emner

Kirsten Magnussen modtager ikke genvalg på førstkommende generalforsamling.

5       Generalforsamling 2021

Fastsat til tirsdag d. 28. september kl. 1930 i Mårslet sognegården.

Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til ændringer af vedtægterne:

Tilføjelse til §1

at vedligeholde den lejede areal med ”Nordstien” på matr. Nr. 9a m.fl. Hørret by, Mårslet fra fællesarealet til Æblehegnet.

at vedligeholde omkringliggende arealer, f.eks. græsarealet ved Storhøjvejs udmunding i Hørretvej.

Ændring til §6

Første sætning ændres til:

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3-5 medlemmer.

Se i øvrigt referat fra beboerforeningen.

6       Økonomi

Indestående: 42.219,-

7       Evt.

-intet-

Næste møde: tirsdag den 2. november 2021 kl. 19.30 hos Anders.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.