Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Storhøj 7. marts 2022

Hos Lisbeth Alnor

Tilstede: Marianne B. Johansen, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Lisbeth Alnor.

Afbud fra: Børge Helmer.

1       Velkomst

Lisbeth bød velkommen.

2       Siden sidst

Marianne og Lisbeth deltog på generalforsamling i Mårslet Vandværk. Bestyrelsens forslag om vedtægtsænding vedr. økonomisk regulering og skattepligt blev vedtaget.

Jens Andresen, S6, er med i vandværkets bestyrelsen, og han orienterer os om, at der her på Storhøj skal opsættes en 8 meter høj mast til opsamling af data fra vandmålere.

Lisbeth melder tilbage til Jens, at vi her på Storhøj umiddelbart er skeptisk overfor at få rejst en 8 meter høj mast i vores område, og vi vil spørge ind til, hvilke alternative muligheder for dataopsamling, der har været undersøgt.

3       Generalforsamling 2022

Fastsat til tirsdag d. 5. april 2022 kl. 17.30 i Mårslet Sognegård.

Dirigent: Lisbeth forslag Ole eller Daniel eller Christian fra Kærlodden.

Øl og vand: Marianne (Henrik har 1 ks øl fra sidst)

Tilmelding: fredag 1. april til bestyrelsen@storhoej.dk

Fremover udsendes formulering af stemmeregler sammen med indkaldelsen til generalforsamlinger, så der ikke kan opstå tvivl om gældende afstemningsregler.

Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse med kr. 500,- til kr 1000,- per år for at påbegynde opsparing til forbedring af legepladsen.

Lisbeth snakker med Jens Brünings angående en plan for indretning af legepladsen, samt planer for indhentning af tilbud på bla. en ny svævebane.

Vedligeholdelsesdag 2022: den 23. april (uge 16) og 8. oktober (uge 40).

4       Økonomi

Opkrævninger er udsendt og de fleste har betalt.

Vi er blevet CVR-registreret.

5       Evt.

-intet-

Næste møder: Tirsdag den 26. april 2022 kl. 19.30 hos Anders.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.