Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 7. marts 2022

Hos Lisbeth Alnor

1       Lisbeth bød velkommen

Tilstede: Lisbeth Alnor, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Marianne B. Johansen.

Afbud fra: Børge Helmer

2       Arbejdsudvalgene

2.1      Vedligeholdelsesudvalget

Søren har snakket med Spliid, og vi kan sagtens leje hans minigraver.

Foreløbig plan er at Søren og Jakob graver den 11. eller 12. april, og efterfølgende lægger vi stabilgrus på vedligeholdelsesdagen den 23. april.

Vi graver pileurten op og lægger stabilgrus eller ral på jorden, så vi får en god sti at gå på.

2.2      Hjertestarterudvalget

Bestyrelsen foreslår, at der etableres et rigtigt kursus, så nye personer kan blive uddannet. Anders tager kontakt til Calle.

2.3      Facebookgruppe

Der er godt gang i Facebookgruppen, så det er et godt sted at holde sig orienteret, samt at bidrage med relevante opslag.

2.4      Børneaktivitetsudvalget

Årets fastelavnstøndeslagning var en stor succes med over 40 deltagere, og vi løb tør for fastelavnsboller på grund af det store fremmøde.

3       Økonomi

Opkrævninger er udsendt og de fleste har betalt.

4       Eventuelt

-intet-

Næste møder: Tirsdag den 26. april 2022 kl. 19.30 hos Anders.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.