Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Storhøj 26. april 2022

Hos Anders Fyllgraf

Tilstede: Marianne B. Johansen, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Lisbeth Alnor, Børge Helmer.

Afbud fra:

1       Velkomst

Anders bød velkommen.

2       Siden sidst

Lisbeth har fulgt op overfor Jens ang. den bebudede antenne til opsamling af måledata for vandforsyningen. Vi mangler at høre tilbage fra vandværket. Vi afventer nærmere.

3       Generalforsamling 2022

Vel gennemført arrangement. En stor succes med fælles pizza inden generalforsamlingerne.

Næste gang kan vi nok starte en halv time senere.

God diskussionslyst.

Næste gang kunne et emne være oplæg vedrørende ”vilde haver”.

Næste års generalforsamling: 18. april 2023.

Bestyrelsen rundede den historiske baggrund for, at vi har to foreninger på Storhøj og dermed to generalforsamlinger. De fleste ”ejerforeninger” rundt i landet nøjes fint med én forening til at indfange både de juridiske aspekter og de mere sociale arrangementer.

Herunder debatterede bestyrelsen ejerforholdet omkring fællesarealet og der opstod behov for nærmere afklaring heraf.

Spørgsmål vedr. ”Nærmeste beskyttelsesrum”:

Vi har over 200m til, hvad der kunne være nærmeste beskyttelsesrum, så alene derfor er instruktionen fra beredskabsstyrelsen, at man skal søge ned i egen kælder, alternativt gemme sig under et bord eller lignende!

Retningslinjer for vedligeholdelse af beplantning mod fællesarealerne.

  1. Henrik rundsender en generel orientering til samtlige grundejere vedr. opfølgning på generalforsamlingens diskussion. Skal korrekturlæses af bestyrelsen inden offentliggørelse.
  2. Mulig opfølgning vil være et personligt brev til enkelte grundejere med indskærpelse af regler.

3.1      Konstituering.

  • Formand: Marianne B. Johansen, S22,
  • Kasserer: Anders Fyllgraf, S26
  • Sekretær: Henrik Munk Ebbesen, Ma5.

4       Økonomi

Se regnskab fra generalforsamlingen.

5       Repræsentanter i vandværk og Mårslet Fællesråd

Lisbeth undersøger hvilke muligheder vi har for at få en tættere tilknytning til Mårslet Fællesråd.

Vi er allerede repræsenteret i Mårslet Vandværk ved Jens Andresen, S6.

6       Evt.

-intet-

Næste møde: Tirsdag den 6. september 2022 kl. 19.30 hos Henrik.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.