Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 26. april 2022

Hos Anders Fyllgraf

1       Anders bød velkommen

Tilstede: Lisbeth Alnor, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Marianne B. Johansen, Børge Helmer.

Afbud fra:

2       Arbejdsudvalgene

2.1      Vedligeholdelsesudvalget

En rigtig god dag med ca. 20 deltagere og godt vejr.

2.2      Hjertestarterudvalget

26. april blev der afholdt et opfriskningskursus i hjerte-lunge redning, med 11 deltagere.

2.3      Fællesarealudvalget

På generalforsamlingen så et nyt udvalg sit lys.

Marianne indkalder til første møde.

Carsten Hinge vil gerne deltage i udvalget ud over de allerede registrerede.

Udvalget vil etablere en udviklingsplan og undersøge muligheden for støtte fra diverse fonde.

Generalforsamlingerne har samlet bevilget kr. 60.000,- til udvikling af fællesarealet.

Oplægget fra generalforsamlingen er, at der primært skal opsættes ”redskaber” af en kaliber, der normalt ikke opsættes i parcelhushave. Svævebanen har første prioritet.

Bestyrelsen skal godkende planen inden investeringer foretages.

3       Opfølgning på Generalforsamlingen

Alle udvalg var på forhånd blevet bedt om et skriftligt referat fra udvalgets arbejde i årets løb. Dette tiltag gav en meget bedre struktur på rapportering fra arbejdsudvalgene.

Vi overvejer til næste år helt at droppe mundtlig referat fra diverse klubber og kredse, da de er af mere hobbypræget karakter. Skriftlig rapportering samt kontaktperson medtages selvfølgelig i referatet.

4       Økonomi

Se regnskab fra generalforsamling.

5       Eventuelt

-intet-

Næste møde: Tirsdag den 6. september 2022 kl. 19.30 hos Henrik.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.