Beboerforening Bestyrelsesmøde 18. april 2016

Hos Kirsten

1        Kirsten bød velkommen

Specielt velkommen til Søren Tougaard, Æ4, som ny i bestyrelsen.

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebesen, Alice Hinge, Søren Tougaard.

Afbud:.

2        Konstituering

Formand: Kirsten Houmann Magnussen

Næstformand: Søren Tougaard

Kasserer: Anders Fyllgraf

Sekretær: Henrik Ebbesen

Webmaster: Henrik Ebbesen

3        Opfølgning på Generalforsamling

  • P-pladser ved letbane: Vi ønsker tilstrækkeligt mange P-pladser ved den nye letbane, så det bliver realistisk at køre bil til stationen og tage banen derfra. Vi rejser dette ønske overfor Mårslet Fællesråds trafikudvalg
  • Markeringslys på Hørretvej ala hvad der allerede findes på Oddervej. Dette rejses ligeledes overfor Fællesrådet.
  • Eventuelt indkøb af nye festtelte. Vi ser tiden an og hvis behovet opstår tager vi stilling.

4        Arbejdsudvalgene

Vedligeholdelsesdage midt i april med knap så flot fremmøde som vi har været vant til.

  • 12 deltagere lørdag og
  • 12 deltagere søndag

…og som sædvanligt var der både kaffe og kage.

5        Siden sidst

  • Affaldsindsamling langs Hørretvej, hvor 5 personer deltog.
  • Udvalg for jubilæumsfest 2017 blev nedsat på generalforsamlingen.
  • Kulturtur er under planlægning.
  • Shelteropstilling er i gang.
  • Alice og Søren går ned til de nye beboere på Hørretvej 135.

6        Nye emner

Skattejagt forsøges arrangeret igen i år – den 21. maj 2016 kl. 10:00 i Hørret Skov. Alice arrangerer.

Teatertur på Boa Boa. Kirsten spørger Jesper, om der er en god forestilling til efteråret.

7        Økonomien

Kontingentopkrævning udsendes i løbet af den næste måneds tid.

Shelter er indkøbt til ca. kr. 21.000,-.

8        Hjemmesiden

Under stadig udvikling.

9        Eventuelt

intet

10    Næste møde

Tirsdag den 6. september 2016, kl. 19:30 hos Anders.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.