Grundejerforening Bestyrelsesmøde 18. april 2016

hos Kirsten

Tilstede:

Kirsten Houmann

Anders Fyllgraf

Henrik Ebbesen

Alice Hinge

Børge Helmer

Afbud fra:

1        Konstituering

Formand: Kirsten Houmann Magnussen

Kasserer: Anders Fyllgraf

Sekretær: Henrik Ebbesen

2        Opfølgning på Generalforsamling

intet.

3        Økonomi

64 medlemmer.

4        Evt

Kirsten retter henvendelse til kommunen vedrørende eventuelt manglende dræn fra marken bag Storhøj på baggrund af henvendelse fra Susanna Bugge.

udskriv

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.