Grundejerforening Bestyrelsesmøde 18. april 2016

hos Kirsten

Tilstede:

Kirsten Houmann

Anders Fyllgraf

Henrik Ebbesen

Alice Hinge

Børge Helmer

Afbud fra:

1        Konstituering

Formand: Kirsten Houmann Magnussen

Kasserer: Anders Fyllgraf

Sekretær: Henrik Ebbesen

2        Opfølgning på Generalforsamling

intet.

3        Økonomi

64 medlemmer.

4        Evt

Kirsten retter henvendelse til kommunen vedrørende eventuelt manglende dræn fra marken bag Storhøj på baggrund af henvendelse fra Susanna Bugge.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.