Grundejerforeningen Bestyrelsesmøde 21. marts 2017

hos Alice

Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Alice Hinge, Børge Helmer

Afbud fra: Søren Tougaard

1         Velkomst

Alice bød velkommen

2         Siden sidst

Kirsten har været til møde i Mårslet Fællesråd. De arbejder med en “Helhedsplan” for Mårslet.

Kirsten nævnte muligheden for at få etableret en parkeringsplads ved toget. Kommunens holdning er at se tiden an og bedømme behovet hen ad vejen.

Vi opgiver at rette henvendelse til kommunen vedr. små markeringslys på cykelstien.

Bestyrelsen ønsker ordnede forhold omkring Nordstien, da vi fremover skal til at betale leje af jorden, som stien forløber på.

  • Spliid undersøger om vi kan købe jorden ved nordstien, eller om vi skal leje jorden.
  • Vi ønsker stadig at finde skelpælene af hensyn til, at vi på et tidspunkt eventuelt skal købe jorden. Henrik forfatter et brev til grundejerne.

3         Økonomi

Årets resultat går i nul.

Egenkapital på ca. kr. 24.000,-.

Til generalforsamlingen foreslår bestyrelsen et uændret kontingent på kr. 350,-

4         Evt

Konstituerende møde ifm. generalforsamlingen.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.