Beboerforeningen Bestyrelsesmøde 21. marts 2017

Hos Alice

1         Alice bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Alice Hinge,.

Afbud: Søren Tougaard.

2         Siden sidst

 • Foreningen havde en fornøjelig tur til BoraBora med efterfølgende buffet og masser af drikkelse.
 • Søren regner fortsat med at byde Hørretvej 135 velkommen.
 • Fastelavnsfest afholdt. Desværre ikke ret mange deltagere.
 • Nytilflyttere på Storhøjvej 18.
 • Lis Bøtcher på Marklodden 5 har solgt og er fraflyttet.
 • Henrik arbejder fortsat på at få oprettet en børnetelefontavle.
 • Arbejdsudvalg (med medlemmer) bør listes på hjemmesiden. Henrik arrangerer.

3         Arbejdsudvalgene

Vedligeholdelsesudvalget planlægger en arbejdsweekend i foråret.

Ole Bonde, B4, vil gerne være med i vedligeholdelsesudvalget som afløser for Henrik.

Følgende opgaver ligger lige for:

 • Klipning af skrænten.
 • Rydning af Nordstien.
 • Oprydning på bålplads.

Flishugger er indkøbt og klar til brug. Bliver placeret i skuret på fællesarealet.

Legepladsudvalget foreslår indkøb og opstilling af et legehus på legepladsen – pris ca. kr. 6000,-. Bestyrelsen tiltræder. Anders sørger for indkøb.

Legepladsudvalget holder arbejdsweekend den 8. eller 9. april.

4         Jubilæumsfest 2017

 • 19. august 2017.
 • Udvalget arbejder med underholdning, og er nået frem til, at opfordre deltagerne til at bidrage efter evne. Hver “lod” er blevet opfordret til at bidrage med et indlæg.
 • Program for dagen er fastlagt.
 • Telt skal bestilles nu!

Udvalget laver et budget, som sendes til Anders og Kirsten for fremlæggelse på generalforsamling.

5         Økonomien

I indeværende år har vi et underskud som forventet på ca. kr. 10.000,-

Egenkapital på ca. kr. 48.000,-

Til generalforsamlingen foreslår bestyrelsen et uændret kontingent på kr. 250,-

6         Nye emner

I kommuneplanen fra 2013 har Aarhus Kommune vedtaget en kommuneplan for Storhøj, som indebærer muligheden for at ændre status fra landzone til byzone. Bestyrelsen regner dog ikke med, at det får nogen betydning for os foreløbigt.

7         Generalforsamling

Dato: tirsdag den 25. april 2017.

Sognegård bestilt. Kirsten henter nøgle og køber ind – mad og kaffe!

Henrik køber øl og vand (4 x 30 stk. øl og vand)

Bestyrelsen foreslår Linda som ordstyrer.

Alice har fundet sin afløser til bestyrelsen.

Storhøjs Nationalsang: “Marken er Mejet”.

Indbydelse udsendes snarest af Henrik.

Ikke på valg: Børge Helmer, S16, Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, K10.

På valg: Alice Hinge, S30, Søren Tougaard, Æ4, Kirsten Houmann Magnussen, E3.

Alice genopstiller ikke.

8         Eventuelt

intet

9         Næste møde

Konstituerende møde ifm. generalforsamlingen.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.