Generalforsamling Grundejerforeningen 25. april 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj

tirsdag den 25. april 2017 kl 19.00

i Mårslet Sognehus

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1) valg af dirigent
2) aflæggelse af beretning
3) aflæggelse af regnskab
4) valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg: Kirsten Houmann Magnussen, E3, Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, M5
Suppleanter på valg: Alice Hinge, S30, Børge Helmer, S16.
Kirsten, Anders, Henrik og Børge genopstiller.
Alice har valgt at trække sig.

5) valg af revisorer

På valg: Steen Mikkelsen.
Suppleant: Carel Larson, E4.

6) eventuelt

Venlig hilsen

Bestyrelsen

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.