Generalforsamling Beboerforeningen 25. april 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling i Storhøj Beboerforening

tirsdag den 25. april 2017 kl 19.30

i Mårslet Sognehus

Dagsorden iflg. vedtægterne:

a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d) Udvalgenes beretninger
e) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde inden 1. Marts)
f) Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr og frigørelsesbeløb for det følgende år
g) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg: Alice Hinge, S30, Søren Tougaard, Æ4, Kirsten Houmann Magnussen, E3.
Kirsten og Søren genopstiller.
Alice genopstiller ikke

h) Valg af revisor og revisorsuppleant

Nuværende Revisor: Steen Mikkelsen, Emiliehøj16,
Nuværende Suppleant: Carel Larson, E4.

j) Nedsættelse af arbejdsudvalg
k) Eventuelt

Venlig hilsen

Bestyrelsen

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.