Beboerforeningen bestyrelsesmøde 19. september 2017

Hos Kirsten

1         Kirsten bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Lotte Madsen, Søren Tougaard.

Afbud: ingen.

2         Konstituering

Formand: Kirsten Houmann

Næstformand: Søren Tougaard

Kasserer: Anders Fyllgraf

Sekretær: Henrik Ebbesen

3         Opfølgning på Generalforsamlingen

Angående forslag om ansøgning om hjertestarter. Kirsten og Børge skriver en ansøgning.

4         Arbejdsudvalgene

Lotte overbringer en opfordring til Vedligeholdelsesudvalget til at planlægge en arbejdsweekend her i efteråret.

Børge har snakket med Muldvarpebekæmperen. Hun kommer i næste uge og sætter fælder op.

Flishuggeren har været anvendt af et par grundejere hen over sommeren.

Der ligger noget affald i shelteret, som nogen har efterladt. Henrik rundsender en email for at opfordre til at rydde op efter sig. Ligeledes opfordres grundejere til at klippe hæk ud mod stierne.

5         Siden sidst

Vedligeholdelsesdage afholdt i april, hvor der blev knoklet med beskæring osv.

Generalforsamling afholdt i april under ordnede forhold.

Sct. Hans aften var rigtig hyggelig.

Jubilæumsfest afholdt med succes med ca. 100 deltagere.

Spiseklubber: Indkaldelse er rundsendt.

6         Nye emner

ingen.

7         Økonomi

Økonomien ser fornuftig ud. Godt 50.000,- på kontoen.

Beboerforeningen har bidraget til jubilæumsfesten med ca. kr. 10.000,-.

8         Eventuelt

Børge har søgt på “ByggesagerAarhusKommune” (MinEjendom.net). Her kan man finde alle offentlige akter vedrørende bebyggelser.

9         Næste møde

Næste møde 16. januar 2018 kl. 19.30 hos Søren Tougaard, Æ4.

Generalforsamling: Kirsten forsøger at bestille i uge 15 eller 16.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.