Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 19. september 2017

hos Kirsten

Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Søren Tougaard, Lotte Madsen

Afbud fra: ingen

1         Velkomst

Kirsten bød velkommen

2         Konstituering

Formand: Kirsten Houmann.

Kasserer: Anders Fyllgraf.

Sekretær: Henrik Ebbesen.

3         Økonomi

Indestående på ca. kr. 33.000,-.

4         Overgang til Privat Vej

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at vores område skal overgå til privat vej, hvilket  forventeligt vil udgøre en udgift på ca. kr. 1500,- per husstand per år til vedligeholdelse.

Bestyrelsen har diskuteret om vi allerede nu skal begynde at hæve kontingentet for at få oparbejdet en “vejfond”, så vi er klar til overtagelse i 2020.

Derfor foreslår bestyrelsen til næste generalforsamling, at foreningen hæver kontingentet med kr. 500,- per år per husstand. Medlemmerne af grundejerforeningen fra Æblehegnet foreslås friholdt for denne forhøjelse, da de har deres egen vejfond.

5         Evt

Næste møde 16. januar 2018 kl. 19.30 hos Søren Tougaard, Æ4.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.