Grundejerforeningen Bestyrelsesmøde 16. januar 2018

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Storhøj den 16. januar 2018

hos Søren

Tilstede:

Kirsten Houmann

Anders Fyllgraf

Henrik Ebbesen

Børge Helmer

Søren Tougaard

Lotte Madsen

Afbud fra: ingen

1         Velkomst

Søren bød velkommen

2         Økonomi

Indestående på ca. kr. 29.000,-.

Har kun haft udgifter til græsslåning.

3         Overgang til Privat Vej

Kommunen oplyser, at planlægningen endnu ikke omfatter vores veje. Vejenes overgang til privat vej bliver prioriteret efter, hvornår der alligevel er gravearbejde på vejen.

Kommunens tidshorisonten er 20 år med start i 2017. Så må vi se, hvornår det bliver vores tid.

Vi får et varsel på 4 år. Første skridt er en uvildig vurdering. Hvis der er 50% tilbage slidmæssigt, så bliver der ikke lagt nyt slidlag på. De kan gå helt ned til 25%!

Kommunen anbefaler, at vi allerede nu starter en vejfond. Bestyrelsen foreslår på kommende generalforsamling, at vi begynder med et årligt beløb på 700,- per husstand.

Kommunen anbefaler at der oprettes et vejlaug.

For den nysgerrige: http://www.aarhus.dk/harmoniseringafveje

4         Generalforsamling

Generalforsamling mandag d. 16. april 2018 kl. 19:00 i sognegården i Mårslet.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

HUSK: Eventuelle forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, som foreningens medlemmer ønsker optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts.

5         Evt

Fællesrådet har repræsentantskabsmøde d. 27. februar. Kirsten deltager.

Generalforsamling mandag d. 16. april 2018 kl. 19:00 i sognegården i Mårslet.

Næste møde d. 6. marts 2018 kl. 19.30 hos Lotte Madsen, B4.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.