Mærket: 2018

Beboerforeningen bestyrelsesmøde 3. september 2018

hos Børge 1       Børge bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Søren Tougaard. Afbud: Lotte Madsen. 2       Siden sidst Der er bestilt legeplads redskaber til legepladsen. Kirsten har været til Fødstival. Det var en stor fornøjelse at være med. Sct. Hans arrangementet var desværre ringe besøgt i år, hvilket vel skyldes

Læs mere

Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 3. september 2018

hos Børge Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Søren Tougaard. Afbud fra: ingen 1       Velkomst Børge bød velkommen 2       Vejfond Kirsten er i gang med at undersøge, hvordan det juridisk skal organiseres, for eksempel hvilke vedtægter, ejerforhold og øvrige regler, der skal på plads. Kirsten fremlægger et oplæg for bestyrelsen på næste

Læs mere

Spiseklubber 2018

Kære Storhøj’ere En gammel og hæderkronet Storhøj-institution er SPISEKLUBBERNE. De blev fra begyndelsen administreret af Karen og Margrete. De senere år har det været Aage, der har blandet kortene. Normalt deltager ca. 20 personer. Der er en tilbøjelighed til, at det er Tordenskjolds soldater. Men der har også været “nytilkomne”, som på denne vis har

Læs mere

Beboerforeningen bestyrelsesmøde 15. maj 2018

Hos Anders 1       Anders bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Lotte Madsen, Afbud: Søren Tougaard. 2       Konstituering Formand: Kirsten Houmann Næstformand: Søren Tougaard Kasserer: Anders Fyllgraf Sekretær: Henrik Ebbesen 3       Opfølgning på Generalforsamling Anders rundsender snarest opkrævninger af kontingent. 4       Arbejdsudvalgene Henrik forsøger at finde en formand, der kan arrangere

Læs mere

Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 15. maj 2018

hos Anders Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Lotte Madsen. Afbud fra: ingen 1       Velkomst Anders bød velkommen 2       Konstituering Formand: Kirsten Houmann. Kasserer: Anders Fyllgraf. Sekretær: Henrik Ebbesen. 3       Opfølgning på Generalforsamling Kirsten begynder at undersøge, hvad der kræves for at etablere en vejfond. 4       Evt -intet- Næste møde mandag d.

Læs mere

Beboerforening Generalforsamling 16. april 2018

Referat af Generalforsamling 2018 Storhøj Beboerforening den 16. april 2018 1. Velkomst Kirsten bød velkommen. 2. Valg af dirigent Lisbeth, K1, blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt. 29 stemmeberettigede. 1 fuldmagt. 3. Beretning Formand Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger. Det er en fornøjelse at skulle

Læs mere

Grundejerforening Generalforsamling 16. april 2018

Referat af Generalforsamling 2018 Grundejerforeningen Storhøj den 16. april 2018 Vi startede med fællessangen: “Storhøjvisen”. 1. Velkomst Kirsten bød velkommen. 2. Valg af dirigent Lisbeth, K1, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 24 stemmeberettigede fremmødt. 1 fuldmagt. 3. Beretning Formand, Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger.

Læs mere