Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 3. september 2018

hos Børge

Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Søren Tougaard.

Afbud fra: ingen

1       Velkomst

Børge bød velkommen

2       Vejfond

Kirsten er i gang med at undersøge, hvordan det juridisk skal organiseres, for eksempel hvilke vedtægter, ejerforhold og øvrige regler, der skal på plads.

Kirsten fremlægger et oplæg for bestyrelsen på næste møde.

3       Nye emner

-intet-

4       Økonomi

Der er overskud, fordi der ikke har været megen græsslåning i år.

Der mangler fortsat at blive rundsendt kontingentopkrævninger. De er dog på vej.

5       Evt

-intet-

Næste møde tirsdag d. 8. januar 2019 kl. 19.30 hos Henrik, Ma5.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.