Beboerforeningen bestyrelsesmøde 3. september 2018

hos Børge

1       Børge bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Søren Tougaard.

Afbud: Lotte Madsen.

2       Siden sidst

Der er bestilt legeplads redskaber til legepladsen.

Kirsten har været til Fødstival. Det var en stor fornøjelse at være med.

Sct. Hans arrangementet var desværre ringe besøgt i år, hvilket vel skyldes det gode vejr, der dog afstedkom afbrændingsforbud – så ingen bål.

3       Arbejdsudvalgene

Legepladsudvalget har nedlagt træ-skelettet, og i stedet købt en fold-up pavillon.

3.1      Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesdage lægges fast til altid at være weekenden i uge 17 og uge 40. Søren tager kontakt til Bodil for at få udvalget til at organisere indsatsen.

3.2      Hjemmesiden

Aage Jørgensen, B2, gør opmærksom på, at adresselisten ikke er opdateret. Bestyrelsen opfordrer derfor hermed beboerne til at holde egne oplysninger ajour, herunder at oprette to brugere, hvis der er forskellige navne på adressen. Bestyrelsen påtager sig at slette konti, for fraflyttede beboere. Fraflyttede kan dog bede om at forblive på adresselisten et stykke tid efter flytningen med angivelse af den nye adresse.

3.3      Spiseklubber

Der er ved at blive arrangeret nye spiseklubber. Følg med på hjemmesiden.

4       Nye emner

4.1      Kultur

Aage Jørgensen, B2, foreslår, at der bliver arrangeret en teatertur til forestillingen ”Kongens Fald”, og Aage tilbyder at give et oplæg til forestillingen.

Bestyrelsen finder, at det er en god ide, og opfordrer hermed Kultur Udvalget om at arrangere dette.

4.2      Fortove

Her på Storhøj er der forskellige grunde, hvor bevoksningen breder sig ud over fortovet, så det efterhånden er svært at passere. Bestyrelsen opfordrer hermed de enkelte grundejere til at bringe forholdene i orden.

5       Økonomi

Der er overskud, fordi der ikke har været megen græsslåning i år.

Der mangler fortsat at blive rundsendt kontingentopkrævninger. De er dog på vej.

Kasseren, Anders, arbejder på et bankskifte, for at opnå bedre vilkår og færre gebyrer.

6       Eventuelt

-intet-

Næste møde tirsdag d. 8. januar 2019 kl. 19.30 hos Henrik, Ma5.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.