Beboerforeningen bestyrelsesmøde 15. maj 2018

Hos Anders

1       Anders bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Lotte Madsen,

Afbud: Søren Tougaard.

2       Konstituering

Formand: Kirsten Houmann

Næstformand: Søren Tougaard

Kasserer: Anders Fyllgraf

Sekretær: Henrik Ebbesen

3       Opfølgning på Generalforsamling

Anders rundsender snarest opkrævninger af kontingent.

4       Arbejdsudvalgene

Henrik forsøger at finde en formand, der kan arrangere vedligeholdelsesdagene.

5       Siden sidst

-intet-

6       Nye emner

-intet-

7       Eventuelt

-intet-

Næste møde mandag d. 3. september 2018 kl. 19.30 hos Børge, S16.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.