Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 15. maj 2018

hos Anders

Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Lotte Madsen.

Afbud fra: ingen

1       Velkomst

Anders bød velkommen

2       Konstituering

Formand: Kirsten Houmann.

Kasserer: Anders Fyllgraf.

Sekretær: Henrik Ebbesen.

3       Opfølgning på Generalforsamling

Kirsten begynder at undersøge, hvad der kræves for at etablere en vejfond.

4       Evt

-intet-

Næste møde mandag d. 3. september 2018 kl. 19.30 hos Børge, S16.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.