Generalforsamling Beboerforeningen 16. april 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling i Storhøj Beboerforening.

Efter generalforsamlingen vil Helmer Kemp Andersen holde et humoristisk og historisk foredrag om Storhøj med titlens: “Storhøj, et fejlslagent projekt,…?”

mandag den 16. april 2018 kl. 19.30

i Mårslet Sognehus

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. a) Valg af dirigent
  b) Formandens beretning
  c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  d) Udvalgenes beretninger
  e) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts)
  f) Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr og frigørelsesbeløb for det følgende år
  g) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg: Henrik Munk Ebbesen, Ma5, Anders Fyllgraf, S26, Børge Helmer, S16. Alle modtager genvalg

 1. h) Valg af revisor og revisorsuppleant

Nuværende Revisor: Steen Mikkelsen, Emiliehøj16,
Nuværende Suppleant: Carel Larson, E4.

 1. j) Nedsættelse af arbejdsudvalg
  k) Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært for et stykke smørrebrød og lidt drikkelse.

Til alle udvalg: HUSK at forberede en kort beretning!

NB: Husk at medbringe fuldmagter til brug for afstemninger.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.