Generalforsamling Grundejerforeningen 16. april 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj

mandag den 16. april 2018 kl. 19.00

i Mårslet Sognehus

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1) valg af dirigent
2) aflæggelse af beretning
3) aflæggelse af regnskab
3a) Forslag om ny vejfond

Bestyrelsen foreslår oprettelse af en vejfond på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om, at vores veje skal overgå til privat ejendom indenfor en tidshorisont på 19 år, med et varsel på fire år før overtagelsesdagen. Det drejer sig om Storhøjvej, Moselodden, Englodden, Marklodden, Kærlodden og Bakkelodden.
Kommunen forventer en årlig udgift per parcel på ca. kr. 1500,-, til dækning af snerydning og vedligehold af asfalt og fortove. Vejbelysning og kloak fortsætter som kommunal ejendom.
Bestyrelsen foreslår, at vi allerede nu påbegynder en opsparing i en vejfond, så foreningen har en tilpas økonomi til at løfte opgaven, når tiden kommer. Til at begynde med fastsættes det årlige beløb til kr. 700,- per husstand, hvilket svarer til, hvad Æblehegnets grundejerne i dag indbetaler på deres vejfond – da de allerede har privat vej.

4) valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg: Kirsten Houmann Magnussen, E3, Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, Ma5
Suppleanter på valg: Søren Tougaard, Æ4, Børge Helmer, S16.
Alle modtager genvalg.

5) valg af revisorer

På valg: Steen Mikkelsen.
Suppleant: Carel Larson, E4.

6) eventuelt

NB: Husk at medbringe fuldmagter til brug for afstemninger.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.