Beboerforeningen bestyrelsesmøde 6. marts 2018

Hos Lotte

1       Lotte bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Lotte Madsen, Søren Tougaard.

Afbud: ingen.

2       Siden sidst

Aftalen med muldvarpebekæmpelsen på fællesarealet er fornyet igen for to år.

Kirsten har været til møde i Mårslet Fællesråd: De har etableret et godt samarbejde med Aarhus Kommune, og fællesrådet følger tæt op på indgåede aftaler. Der sker rigtigt meget med veje og anden infrastruktur i og omkring Mårslet, så der er nok at følge op på.

3       Arbejdsudvalgene

Kirsten kontakter vedligeholdelsesudvalget for at få fastlagt en dato her i foråret.

4       Nye emner

Persondataforordningen

Fra sidst i maj 2018 erstattes den eksisterende danske persondatalov med EU’s Persondataforordning, hvilket afstedkommer en præcisering af reglerne for, hvordan vi som forening indsamler og opbevarer personhenførbare data så som navn, adresse og billeder.

Efter en granskning af regler og vejledninger er det bestyrelsens opfattelse, at vi overholder reglerne for indsamling og opbevaring af medlemmernes navn, adresse og billeder.

Vi skal dog sikre os, at vi har en såkaldt databehandleraftale med vores web-host, one.com, som opbevarer vores data på deres servere. Henrik kontakter one.com for at sikre dette.

Desuden skal der ryddes op på hjemmesiden – ikke mindst i resterne fra den gamle hjemmeside, hvor der forefindes uaktuelle data, der ifølge regler ikke længere må opbevares.

Vedrørende billeder, så må vi gerne opbevare og udstille ’situationsbilleder’ men ikke ’portræt-lignende’ billeder uden vedkommendes samtykke.

Foreningens regnskab ligger ligeledes på en fremmed server, hos Dinero, som vi allerede har en databehandleraftale med.

5       Økonomi

Bestyrelsen vedtager hermed, at der årligt afsættes kr. 5000,- til en ”Legepladsfond”.

Økonomien ser fornuftig ud. Ca. 50.000,- på kontoen.

6       Generalforsamling

Mandag d. 16. april 2018 kl. 19:30 i Sognegården i Mårslet.

Dagsorden i følge vedtægter.

Nøgle: Kirsten

Øl og vand: Anders

Smørrebrød: Kirsten bestiller 80 stk.

Kaffe: Kirsten køber én pose kaffe og tre pakker servietter.

Mødetid bestyrelsen: 18:15

Indkaldelse: Henrik

7       Eventuelt

-intet-

8       Næste møde

Næste møde d. 15. maj 2018 kl. 19.30 hos Anders Fyllgraf, S26.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.