Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 6. marts 2018

hos Lotte

Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Søren Tougaard, Lotte Madsen.

Afbud fra: ingen

1       Velkomst

Lotte bød velkommen

2       Økonomi

Indestående på ca. kr. 29.000,-.

3       Emner til drøftelse

-intet-

4       Generalforsamling

Generalforsamling mandag d. 16. april 2018 kl. 19:00 i sognegården i Mårslet.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen fremlægger forslag til oprettelse af en vejfond på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om, at vores veje skal overgå til privat ejendom indenfor en tidshorisont på 19 år, med et varsel på fire år før overtagelsesdagen. Det vil være fornuftigt allerede nu at påbegynde opsparing, så vi kan være parate til at overtage vedligeholdelse, snerydning osv. Når tid kommer, som er et sted mellem 4 og 19 år.

5       Evt

-intet-

Næste møde d. 15. maj 2018 kl. 19.30 hos Anders Fyllgraf, S26.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.