Beboerforeningen Bestyrelsesmøde 16. januar 2018

Storhøj, 16. januar 2018

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening

Hos Søren

1         Søren bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Lotte Madsen, Søren Tougaard.

Afbud: ingen.

2         Siden sidst

Ansøgning om hjertestarter er afsendt.

3         Arbejdsudvalgene

Lotte overbringer en opfordring til Vedligeholdelsesudvalget til at planlægge en arbejdsweekend her i foråret, hvor der samtidig lægges grus på stierne mellem Bakkelodden og Æblehegnet, og ligeledes i svinget ved boldbanen, hvor stien ligeledes er ret fedtet.

 

Legepladsudvalget ligger lidt underdrejet. Det kniber pt. med engagement.

Forslag om at vi årligt afsætter kr. 5000,- til en “Legepladsfond”, så der hele tiden står et beløb til rådighed for udvalget. Udgifter der ud over ansøges via generalforsamlingen.

4         Nye emner

ingen.

5         Økonomi

Økonomien ser fornuftig ud. Ca. 50.000,- på kontoen.

Kirsten og Børge har øl og vand stående i overskud til kommende arrangementer.

6         Generalforsamling

Mandag d. 16. april 2018 kl. 19:30 i Sognegården i Mårslet.

Dagsorden i følge vedtægter.

Husk punkt: e) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde inden 1. Marts)

7         Eventuelt

Bodil Lassen skal optræde i Aarhus her i vinter. Forslag om at der skal laves en fælles tur til teatret.

Børge går videre med arrangementet.

8         Næste møde

Næste møde d. 6. marts 2018 kl. 19.30 hos Lotte Madsen, B4.

Generalforsamling mandag d. 16. april 2018 kl. 19:30 i Sognegården i Mårslet.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.