Beboerforeningen bestyrelsesmøde 7. januar 2020

hos Henrik

1       Henrik bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Lotte Madsen, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard.

2       Siden sidst

Der har været afholdt tre genoplivningskurser ifm. at vi har fået etableret en hjertestarter. Der er stor interesse fra både gamle og unge for at deltage i disse kurser. Ligeledes er der mange, der har meldt sig som hjerteløbere og udbringere, hvilket er dejligt.

3       Arbejdsudvalgene

3.1      Vedligeholdelsesudvalget

Fin opbakning til efterårets vedligeholdelsesdage.

Husk vedligeholdelsesdage lørdag-søndag i uge 17/2020, se kalender: https://www.storhoej.dk/events/2020-04/

3.2      Legepladsudvalget

Anders laver et sikkerhedstjek på legepladsen og fjerner det, der er uforsvarligt. Egentlig nedrivning foregår til forårets vedligeholdelsesdage i uge 17/2020.

4       Generalforsamling

1. april 2020, se kalender: https://www.storhoej.dk/events/2020-04/

Vi prøver noget nyt i år i et forsøg på at tiltrække flere af ”de nye” familier. Vi starter med gratis aftensmad til hele familien med servering af pizza kl. 18. Vi forventer så, at den ene forældre bliver til generalforsamlingen mens børn og den anden forældre tager hjem.

Tilmelding er en forudsætning.

5       Nye emner

intet.

6       Økonomi

Kontingentopkrævninger er rundsendt, og de fleste har betalt.

Indestående ca. 37.000,-

7       Eventuelt

-intet-

Næste møde tirsdag den 11. marts kl. 19.30 hos Anders, S26.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.