Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 7. januar 2020

hos Henrik

Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Lotte Madsen, Søren Tougaard.

1       Velkomst

Henrik bød velkommen.

2       Siden sidst

Der er sat hastighedsbegrænsning op på Hørretvej grundet de nye hastighedsregler per 1. januar 2020. Kirsten henvender sig på ny til kommunen, da disse skilte reelt ikke har nogen betydning for hastigheden, da det er de hurtigtkørende personbiler, vi er mest bekymrede for. Vi ønsker fortsat en begrænsning på 60 km/t.

Generalforsamling er fastlagt til den 1. april 2020 – se kalender: https://www.storhoej.dk/events/2020-04/ .

3       Opfølgning på sidste møde

3.1      Fortovenes tilstand

Den generelle tilstand på fortovene er elendig. Den enkelte grundejer opfordres til at henvende sig til kommunen, hvis der er niveauforskelle på over 2 cm ved skæve fliser, kantsten osv. Dette gøres her: https://aarhus.dk/borger/borgertip/.

Kirsten tager en uformel snak med vejkontoret, for at søge råd til, hvad vi skal gøre her og nu.

Kirsten snakker samtidig med kommunen angående en løsning på den oversvømmelse, der ofte forekommer ved Storhøjvejs tilslutning til Hørretvej.

4       Den nordlige stis bevoksning

Børge har modtaget et tilbud om rydning af slåenhegnet ud mod den eksisterende sti. Prisen er på 28.000,- og dermed alt for dyrt. Vi søger videre.

5       Nye emner

Vi har fået en henvendelse vedr. parkering på Storhøjvej, om det ville være muligt kun at parkere i den ene side. Bestyrelsen mener dog, at det netop er hensigtsmæssigt at parkere på skift som en slags chikane for derved at dæmpe farten.

Vi har fået en henvendelse vedrørende manglende oversigtsforhold i svinget i bunden af Storhøjvej. Kirsten henvender sig til kommunen, for at høre om de har nogle forslag til, hvordan svinget kan sikres. Der har oprindeligt været en hvid midterstreg rundt i svinget, men den er slidt væk, og kunne med fordel genetableres.

Vedligeholdelsesudvalget foreslår at der lægges et nyt lag grus på Nordstien, da den efterhånden er ret mudret.

Børge forsøger at forlænge vores aftale med ”muldvarmedamen”, da den eksisterende aftale udløber til foråret.

6       Økonomi

Kontingentopkrævninger er rundsendt, og de fleste har betalt.

Indestående ca. 20.000,-

7       Evt

-intet-Næste møde tirsdag den 11. marts kl. 19.30 hos Anders, S26.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.