Blog

Beboerforeningen bestyrelsesmøde 15. maj 2018

Hos Anders 1       Anders bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Lotte Madsen, Afbud: Søren Tougaard. 2       Konstituering Formand: Kirsten Houmann Næstformand: Søren Tougaard Kasserer: Anders Fyllgraf Sekretær: Henrik Ebbesen 3       Opfølgning på Generalforsamling Anders rundsender snarest opkrævninger af kontingent. 4       Arbejdsudvalgene Henrik forsøger at finde en formand, der kan arrangere

Læs mere

Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 15. maj 2018

hos Anders Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Lotte Madsen. Afbud fra: ingen 1       Velkomst Anders bød velkommen 2       Konstituering Formand: Kirsten Houmann. Kasserer: Anders Fyllgraf. Sekretær: Henrik Ebbesen. 3       Opfølgning på Generalforsamling Kirsten begynder at undersøge, hvad der kræves for at etablere en vejfond. 4       Evt -intet- Næste møde mandag d.

Læs mere

Beboerforening Generalforsamling 16. april 2018

Referat af Generalforsamling 2018 Storhøj Beboerforening den 16. april 2018 1. Velkomst Kirsten bød velkommen. 2. Valg af dirigent Lisbeth, K1, blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt. 29 stemmeberettigede. 1 fuldmagt. 3. Beretning Formand Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger. Det er en fornøjelse at skulle

Læs mere

Grundejerforening Generalforsamling 16. april 2018

Referat af Generalforsamling 2018 Grundejerforeningen Storhøj den 16. april 2018 Vi startede med fællessangen: “Storhøjvisen”. 1. Velkomst Kirsten bød velkommen. 2. Valg af dirigent Lisbeth, K1, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 24 stemmeberettigede fremmødt. 1 fuldmagt. 3. Beretning Formand, Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger.

Læs mere

Generalforsamling Grundejerforeningen 16. april 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj mandag den 16. april 2018 kl. 19.00 i Mårslet Sognehus Dagsorden iflg. vedtægterne: 1) valg af dirigent 2) aflæggelse af beretning 3) aflæggelse af regnskab 3a) Forslag om ny vejfond Bestyrelsen foreslår oprettelse af en vejfond på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om, at vores veje skal overgå til privat

Læs mere

Beboerforeningen bestyrelsesmøde 6. marts 2018

Hos Lotte 1       Lotte bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Lotte Madsen, Søren Tougaard. Afbud: ingen. 2       Siden sidst Aftalen med muldvarpebekæmpelsen på fællesarealet er fornyet igen for to år. Kirsten har været til møde i Mårslet Fællesråd: De har etableret et godt samarbejde med Aarhus Kommune, og fællesrådet følger

Læs mere

Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 6. marts 2018

hos Lotte Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Søren Tougaard, Lotte Madsen. Afbud fra: ingen 1       Velkomst Lotte bød velkommen 2       Økonomi Indestående på ca. kr. 29.000,-. 3       Emner til drøftelse -intet- 4       Generalforsamling Generalforsamling mandag d. 16. april 2018 kl. 19:00 i sognegården i Mårslet. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen har ikke

Læs mere

Beboerforeningen Bestyrelsesmøde 16. januar 2018

Storhøj, 16. januar 2018 Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening Hos Søren 1         Søren bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Lotte Madsen, Søren Tougaard. Afbud: ingen. 2         Siden sidst Ansøgning om hjertestarter er afsendt. 3         Arbejdsudvalgene Lotte overbringer en opfordring til Vedligeholdelsesudvalget til at planlægge en arbejdsweekend her i foråret, hvor der samtidig

Læs mere

Grundejerforeningen Bestyrelsesmøde 16. januar 2018

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Storhøj den 16. januar 2018 hos Søren Tilstede: Kirsten Houmann Anders Fyllgraf Henrik Ebbesen Børge Helmer Søren Tougaard Lotte Madsen Afbud fra: ingen 1         Velkomst Søren bød velkommen 2         Økonomi Indestående på ca. kr. 29.000,-. Har kun haft udgifter til græsslåning. 3         Overgang til Privat Vej Kommunen oplyser, at planlægningen endnu ikke

Læs mere